Συνεργασία ή ανταγωνισμός

  • Print
Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού είναι πρώτ' απ' όλα η ύπαρξη ενός ελεύθερου πεδίου δράσεως...