Δε μαθαίνουμε για να παθαίνουμε
αλλά παθαίνουμε για να μαθαίνουμε.
Δε μιμούμαστε για να ξεχωρίζουμε
αλλά ξεχωρίζουμε για να μας μιμούνται.