Δε μαθαίνουμε για να παθαίνουμε
αλλά παθαίνουμε για να μαθαίνουμε.
Δε μιμούμαστε για να ξεχωρίζουμε
αλλά ξεχωρίζουμε για να μας μιμούνται.
Στο χώρο των δημιουργών , η φόρμα κι ο αυτοσχεδιασμός συνυπάρχουν κατ’ ουσίαν αρμονικώς και γι’ αυτό πρέπει ν’αποφεύγουμε τον υπερτονισμό του ενός έναντι του άλλου...
Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού είναι πρώτ' απ' όλα η ύπαρξη ενός ελεύθερου πεδίου δράσεως...

Additional information